O Arboretum

Arboretum – mianem tym określa się wyodrębniony obszar, na którym uprawiane są drzewa, krzewy i krzewinki dla celów naukowych i hodowlanych. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa „arbor” – drzewo.

Arboretum Bolestraszyce
Rok założenia 1975. Położone jest 7 km na północny-wschód od Przemyśla. Należy do cennych zabytków przyrody i kultury Małopolski. W Bolestraszycach jednoczą się historia i czas współczesny. Historyczne założenie obejmuje park i dwór, w którym w połowie XIX w. mieszkał i tworzył znakomity malarz Piotr Michałowski. Arboretum obejmuje także dziewiętnastowieczny fort dawnej Twierdzy Przemyśl. Wiekowe drzewa, pozostałe z dawnych ogrodów zamkowych, stanowią malowniczy akcent wśród nowych nasadzeń, na które składają się gatunki obcego pochodzenia i rodzime drzewa, krzewy oraz rzadkie, zagrożone, ginące i chronione gatunki roślin. Arboretum nawiązuje do starych tradycji małopolskich ogrodów, w szczególności do: Sieniawy Izabeli Czartoryskiej, Zarzecza Magdaleny Morskiej – Dzieduszyckiej, Dubiecka Krasickich, Miżyńca Lubomirskich i Medyki Pawlikowskich. Organizatorem i dyrektorem Arboretum był w latach 1975-2001 prof. dr hab. Jerzy Piórecki. Od 2001 roku dyrektorem jest dr hab. Narcyz Piórecki.

W Muzeum Przyrodniczym prezentowane są wystawy stałe „Chrońmy ptaki” – wystawa ornitologiczna i „Chrząszcze”. Prezentowana jest także wystawa motyli nocnych oraz wystawa dendrologiczna: szyszek, przekrojów i skamielin. W oparciu o wystawy i zgromadzone kolekcje roślin działalność edukacyjną prowadzi Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego. Na terenie Arboretum prezentowane są również rzeźby – wiklinowe obiekty powstałe w czasie Międzynarodowych Plenerów Artystycznych „Wiklina w Arboretum”.

Areał:
Bolestraszyce – 28,98 ha, w tym 0,87 ha stawów, Cisowa 283,29 ha. Ogółem 311,27 ha.

Położenie geograficzne:
22o50’E i 49o54’N. Arboretum Bolestraszyce leży na krawędzi Bezleśnego Progu Lessowego oraz Kotliny Sandomierskiej. Arboretum Cisowa położone jest na Pogórzu Przemyskim.

Warunki klimatyczne:
W Bolestraszycach średnia suma opadów rocznych w latach 1978-93 wyniosła 600 mm, temperatura minimalna (1978-93) – minus 26,5 oC
– temperatura maksymalna (1978-93) 31,2 oC
Dla Cisowej średnia roczna suma opadów wynosi około 700 mm.

Liczba taksonów:

drzew i krzewów – 2200
roślin zielnych – 1200, w tym około 600 rodzimych
roślin szklarniowych – 180

RSS
Facebook
YouTube